Chào mừng quý vị đến với Gunner Blog.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

danh bâ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Phước Đại (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:42' 28-07-2010
Dung lượng: 58.2 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
1 Nguyễn Thị Bích Vân (Đà Nẵng)
K448/72 - Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận Đông Quận Hải Châu (0511) 3.633.020
2 Nguyễn Văn Mãng (Đà Nẵng)
Tổ 18. K345/251/7 - Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận Đông Quận Hải Châu (0511) 3.631.479
3 Nguyễn Thị Thơm (Đà Nẵng)
Tổ 35b. k448 - Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận Đông Quận Hải Châu (0511) 3.633.114
4 Cty Cp Đtpt Công Nghệ Nam Nhân (Đà Nẵng)
462 - Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận Đông Quận Hải Châu (0511) 3.633.273
5 Nguyễn Đình Thịnh (Đà Nẵng)
Tổ 36 - Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận Đông Quận Hải Châu (0511) 3.633.190
6 Võ Văn Có (Đà Nẵng)
Tổ 25. K408/h23/8 -trưng Nữ Vương-phường Hoà Thuận Đông Quận Thanh Khê (0511) 3.633.253
7 Nguyễn Văn Tâm (Đà Nẵng)
Tổ 14. K233/h8/9-trưng Nữ Vương-phường Hoà Thuận Đông Quận Thanh Khê (0511) 3.631.580
8 Đinh Thị Ngà (Đà Nẵng)
K448 H63/04-trưng Nữ Vương-phường Hoà Thuận Đông Quận Thanh Khê (0511) 3.633.258
9 Công Tằng Tôn Nữ Bích Phượng (Đà Nẵng)
Lô 24 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.314
10 Nguyễn Hoài An (Đà Nẵng)
K409 H29/49 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.613.232
11 Lê Viết Thảo (Đà Nẵng)
263 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.640
12 Nguyễn Văn May (Đà Nẵng)
275 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.823.577
13 Nguyễn Anh Tú (Đà Nẵng)
K182/5 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.189
14 âu Ngọc Sơn (Đà Nẵng)
92 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.822.394
15 Nguyễn Thanh Hồng (Đà Nẵng)
181 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.822.498
16 Dương Bá Quát (Đà Nẵng)
644 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.615.277
17 Nguyễn Thị Hoa (Đà Nẵng)
400 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.621.298
18 Lê Thị Thương (Đà Nẵng)
167/14 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.945
19 Vũ Đức Dũng (Đà Nẵng)
337 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.618.069
20 Lưu Toàn Việt (Đà Nẵng)
300/15 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.717
21 Nguyễn Văn Khoa (Đà Nẵng)
9 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.822.384
22 Nguyễn Tấn Ngữ (Đà Nẵng)
314/8b Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.618.418
23 Hồ Thị Kim Anh (Đà Nẵng)
293 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.612.216
24 Nguyễn Thanh Chín (Đà Nẵng)
109/9 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.824.603
25 Nguyễn Văn Toàn (Đà Nẵng)
15 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.822.290
26 Lê Đức Cao (Đà Nẵng)
308 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.621.680
27 Lê Mỹ Huyền (Đà Nẵng)
165/17 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.824.917
28 Lê Thị Thương (Đà Nẵng)
214a Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.824.038
29 Võ Đắc Tín (Đà Nẵng)
100 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.576
30 Nguyễn Thị Sanh (Đà Nẵng)
H18/8 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.824.690
31 Nguyễn Bá (Đà Nẵng)
187 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.822.156
32 Nguyễn Lương Huy (Đà Nẵng)
432 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.618.708
33 Trương Thị Hường (Đà Nẵng)
43/4 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.826.091
34 Dương Bức (Đà Nẵng)
350/26 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.618.181
35 Nguyễn Thị Kim Nhẫn (Đà Nẵng)
K16/9 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.826.358
36 Nguyễn Quang Sanh (Đà Nẵng)
550/1 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.618.362
37 Nguyễn Thị Tâm (Đà Nẵng)
337 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.826.524
38 Nguyễn Đình Lai (Đà Nẵng)
15b Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.826.467
39 Nguyễn Thị Hiện (Đà Nẵng)
578/20 - Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.618.512
40 Nguyễn Viết Lợi (Đà Nẵng)
202/1 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.821.340
41 Hồ Thanh Mỹ (Đà Nẵng)
282 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.825.992
42 Võ Tự (Đà Nẵng)
218 Trưng Nữ Vương Quận Hải Châu (0511) 3.826.482
43 Trần Đình Chấp (Đà Nẵng)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓